Pozasądowne rozwiązywanie sporów

Klient sklepu e-dyplomy  może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ne 524/2013 z 21  maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzena (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)

Platforma ODR znajduje się pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr

Adres elektroniczny naszego sklepu:

e-dyplomy@e-dyplomy.pl