Wysyłka towarów

  1. Dostawa produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez KLIENTA w trakcie składania zamówienia.
  2. Jeśli adres wysyłki jest inny niż adres płatnika należy zaznaczyć odpowiednie pole (zaznaczenie - 1)
  3. W punkcie 6 należy wybrać właściwą opcję. Jeśli dostawa ma być na adres prywatny inny niż podany w danych bilingowych, należy zaznaczyć opcję klient indywidualny i podać dokładny adres (zaznaczenie - 2).
  4. Wypełniając formularz zamówienia należy podać dokładny adres miejsca dostawy
  5. W wypadku wysyłki do firmy, placówki publicznej, niepublicznej, instytucji należy zaznaczyć opcję firma      (zaznaczenie nr 3) i podać adres oraz podać imię i nazwisko osoby (ewentualnie bardziej szczegółowe miejsce dostawy-Sekretariat, Księgowość, Kierownik gospodarczy, itp) osoby, do której ma być dostarczona przesyłka.

  6. Podanie numeru telefonu nie jest konieczne w zamówieniu, ale może ułatwić dostawę towaru. Na podany w formularzu zamówienia telefon komórkowy wysyłana jest informacja sms o nadanej przesyłce.

  7. Dostawy przesyłek za granicę ustalane są indywidualnie - telefonicznie lub przez e-mail