Faktury

  1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w formie papierowej, która jest wysyłana do Klienta w przesyłce.
  2. Faktura VAT jest wystawiana na dane płatnika umieszczone w formularzu zamówienia.
  3. Przy składaniu zamówienia należy w punkcie 5 formularza zamówienia zaznaczyć odpowiednią opcję (rysunek-1).
  4. Dane do faktury są kopiowane, dlatego uprasza się o sprawdzenie zamieszczanych danych, podawanie pełnych nazw placówek, nazw ulic, dokładnych adresów, numerów NIP, ponieważ po zrealizowaniu nie ma możliwości zmiany tych danych. W związku ze zmianą przepisów od 01.2019.brak NIP w momencie sprzedaży, uniemożliwia zmianę danych płatnika na fakturze.(W art. 106b ustawy o VAT. Dodano ust. 4 i 5 wprowadzające zasadę, zgodnie z którą przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, fakturę do paragonu fiskalnego wydanego osobie posługującej się numerem NIP można wystawić wyłącznie wtedy, gdy paragon zawiera ten numer).
    • Jeśli po otrzymaniu faktury chcą Państwo zmienić dane płatnika faktury, prosimy o przesłanie w 2 egzemplarzach noty korygującej do faktury.
  5. Podane pod numerem NIP imię i nazwisko w formularzu nie jest wpisywane do faktury.
  6.  Jeśli mają Państwo jakieś życzenia do wystawianego dokumentu (dotyczy placówek, szkół, przedszkoli) - np. aby wliczyć koszty dostawy w wartość zamawianych towarów, czy zamówienie rozdzielić na dwie faktury, prosimy o wpisanie tych informacji w okienko UWAGI DO ZAMÓWIENIA (rysunek-2)

 

 

W związku z centralizacją VAT, jeśli chcą Państwo, aby na fakturze były umieszczone dane Płatnika i nabywcy, proszę o podanie danych odbiorcy w uwagach (zakreślenie 3), płatnika (zakreślenie 4). Poniżej przykład.